فرم استخدام

نام
نام خانوادگی
نام پدر
جنسیت
وضعیت تاهل
سال تولد
محل تولد
شهر سکونت
مدرک تحصیلی
سابقه کار
مکالمه انگلیسی (نمره از 100)
زبان هایی که تسلط دارید
مهارت کامپیوتر (نمره از 100)
شغل مورد درخواست
وضعیت نظام وظیفه
نوع همکاری
نحوه آشنایی
نام معرف
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
آپلود رزومه
آپلود عکس پرسنلی
شرایط همکاری